ผลงานครู
ชื่อผลงาน : IC3 Certification - Global Standard 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัณญา ฐานิตสรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,13:25  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : IC3 Living Online - Global Standard 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัณญา ฐานิตสรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,13:25  อ่าน 423 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : IC3 Key Applications - Global Standard 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัณญา ฐานิตสรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,13:25  อ่าน 421 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : IC3 Computing Fundamentals - Global Standard 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัณญา ฐานิตสรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,13:24  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..