กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธิติ สอนโกษา
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ มะณีวัน
ครูขั้นวิกฤต
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2