กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพวงผกา สุขละไม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวคัทลียา ชนะประโคน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดา
ครูผู้ช่วย