กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพวงผกา สุขละไม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวณัฐปภัสร์ สกุลพัฒน์รดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0