ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 17 - 28 มกราคม 2565 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 12) 14 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ในวันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 62) 03 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ (อ่าน 54) 03 ม.ค. 65
การตรวจ ATK ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 (อ่าน 70) 15 ธ.ค. 64
การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (อ่าน 104) 01 ธ.ค. 64
ประกาศ เปิดเรียนแบบ ON SITE (อ่าน 93) 29 พ.ย. 64
เข้ารับการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 (อ่าน 105) 25 พ.ย. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 118) 12 พ.ย. 64
การรับการประเมินความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite (อ่าน 114) 09 พ.ย. 64
ประกาศเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล (อ่าน 90) 08 พ.ย. 64
ความอนุเคราะห์แอลกอฮอล์พร้อมเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ (อ่าน 91) 02 พ.ย. 64
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 97) 27 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ภายใต้โครงการ"Kick off สร้างเกาะป้องกันวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" (อ่าน 70) 26 ต.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ (อ่าน 133) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 177) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 194) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียน (อ่าน 213) 25 พ.ค. 64
เลื่อนวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (อ่าน 230) 04 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 258) 27 มี.ค. 64
งานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 / 2563 (อ่าน 232) 02 มี.ค. 64
การให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรคติดต่อทาง​เพศสัมพันธ์ (อ่าน 245) 26 ก.พ. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (อ่าน 222) 25 ก.พ. 64
ครบรอบ 28 ปี วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (อ่าน 223) 16 ก.พ. 64
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 205) 30 ม.ค. 64
การทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนปกติ (อ่าน 142) 29 ม.ค. 64
ประชุมร่วมกับสโมสรโรตารีสำโรง (อ่าน 3418) 24 ก.ย. 63
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปี ๒๕๖๓ (อ่าน 3428) 22 ก.ย. 63
รับรางวัลระบบดูแลนักเรียนประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 3436) 10 ก.ย. 63
ประกาศวันมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3994) 11 พ.ค. 63
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (อ่าน 3711) 11 พ.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3574) 29 เม.ย. 63
ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561 (อ่าน 4005) 21 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัล (อ่าน 4925) 03 พ.ย. 60
มูลนิธิครูของแผ่นดินมอลโล่รางวัล (อ่าน 4756) 08 ก.ย. 60
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่8 (อ่าน 4554) 25 ส.ค. 60
ร.ร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมเป็นตัวแทน สพม.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองทีมชายในรายการเยาวชนไทย (อ่าน 4510) 16 พ.ค. 60
รับการประเมินสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ (อ่าน 4196) 07 ก.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขอนามัยดี คัดเลือกจากโรงเรียน (อ่าน 4423) 07 ก.ค. 59
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 4225) 26 มิ.ย. 59
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีค สพฐ. จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 4132) 26 มิ.ย. 59