ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 244) 11 พ.ค. 63
สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ (อ่าน 139) 11 พ.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 183) 29 เม.ย. 63
ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา ปี พ.ศ.2561 (อ่าน 608) 21 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัล (อ่าน 1469) 03 พ.ย. 60
มูลนิธิครูของแผ่นดินมอลโล่รางวัล (อ่าน 1347) 08 ก.ย. 60
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่8 (อ่าน 1172) 25 ส.ค. 60
ร.ร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมเป็นตัวแทน สพม.6 ได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองทีมชายในรายการเยาวชนไทย (อ่าน 1196) 16 พ.ค. 60
รับการประเมินสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ (อ่าน 950) 07 ก.ค. 59
รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขอนามัยดี คัดเลือกจากโรงเรียน (อ่าน 1145) 07 ก.ค. 59
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 971) 26 มิ.ย. 59
เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีค สพฐ. จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 884) 26 มิ.ย. 59