ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม วันอาเซียน (ASEAN DAY) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5) 08 ส.ค. 65
รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” (อ่าน 20) 01 ส.ค. 65
กิจกรรมต้อนรับ นายสายัณห์ เรือนเรือง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (อ่าน 35) 25 ก.ค. 65
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 36) 12 ก.ค. 65
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันอันตรายจากสาธารณภัย ประจำปี 2565 (อ่าน 45) 11 ก.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 427) 03 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ปทุมธานีเกมส์ คัดเลือกตัวแทนภาค 1 (อ่าน 426) 29 เม.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.3 ที่ได้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทยสูงที่สุดในระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 455) 31 มี.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.6 ที่ได้คะแนน O-NET วิชาภาษาไทยสูงที่สุดในระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 449) 31 มี.ค. 65
รายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 435) 30 มี.ค. 65
การลงทะเบียนขออนุญาตมอบตัวย้อนหลัง (อ่าน 417) 28 มี.ค. 65
การรับวุฒิการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 429) 24 มี.ค. 65
รับโล่รางวัลตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว “กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ประจำปี พ.ศ.2564 (อ่าน 434) 22 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2514) 28 ก.พ. 65
การจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคในรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3373) 25 ก.พ. 65
ครบรอบวันสถาปนา 29 ปี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (อ่าน 3375) 16 ก.พ. 65
การเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (อ่าน 3421) 31 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ในวันที่ 17 - 28 มกราคม 2565 ด้วยรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 3455) 14 ม.ค. 65
การจัดการเรียนการสอน ในวันที่ ๔ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 3502) 03 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ (อ่าน 3478) 03 ม.ค. 65
การตรวจ ATK ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 (อ่าน 3500) 15 ธ.ค. 64
การเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (อ่าน 3498) 01 ธ.ค. 64
ประกาศ เปิดเรียนแบบ ON SITE (อ่าน 3467) 29 พ.ย. 64
เข้ารับการอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 (อ่าน 3489) 25 พ.ย. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3526) 12 พ.ย. 64
การรับการประเมินความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite (อ่าน 3540) 09 พ.ย. 64
ประกาศเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล (อ่าน 3466) 08 พ.ย. 64
ความอนุเคราะห์แอลกอฮอล์พร้อมเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ (อ่าน 3470) 02 พ.ย. 64
ประกาศกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3478) 27 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ภายใต้โครงการ"Kick off สร้างเกาะป้องกันวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" (อ่าน 3411) 26 ต.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ (อ่าน 3493) 27 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 3554) 11 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 3577) 11 มิ.ย. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียน (อ่าน 3597) 25 พ.ค. 64
เลื่อนวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน (อ่าน 3625) 04 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3634) 27 มี.ค. 64
งานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 / 2563 (อ่าน 3602) 02 มี.ค. 64
การให้ความรู้นักเรียนเรื่องโรคติดต่อทาง​เพศสัมพันธ์ (อ่าน 3616) 26 ก.พ. 64
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (อ่าน 3593) 25 ก.พ. 64
ครบรอบ 28 ปี วันสถาปนาโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม (อ่าน 3593) 16 ก.พ. 64