ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โปรดเตรียมหลักฐานต่อไปนี้ เพื่อยื่นในวันมอบตัว

* ✅ ปพ.1/หนังสือรับรอง (กรณียังไม่ได้รับ ปพ.1)

* ✅ สูติบัตร
* ✅ สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของนักเรียน
* ✅ สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของบิดา
* ✅ สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของมารดา
* ✅ สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา/มารดา)
* ✅ ใบแจ้งผลการตรวจหมู่โลหิต (กรุ๊ปเลือด A, B, O, AB)

*** ⚠ กรณีผู้ปกครองถือสัญชาติอื่น ⚠ ***
โปรดติดต่องานทะเบียน เพื่อสอบถามเอกสารสำคัญที่ต้องใช้นะคะ

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2566,10:18   อ่าน 35 ครั้ง