ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 30 ปี
  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ครบรอบ 30 ปี ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

โดยมี ดร.วัชรินทร์ โตขาว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

และคุณวิชุตา ใจเที่ยง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พร้อมด้วย คุณเตือนตา ใจเที่ยง และครอบครัวใจเที่ยง,

คุณหนึ่งสกล ธเนศตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
และคณะผู้บริหาร,

อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีทำบุญและมอบเกียรติบัตรแด่ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน

และคณะครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ

บังเกิดผลดีต่อหน่วยงาน

โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2566,17:30   อ่าน 55 ครั้ง