ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 


จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 


เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบที่สนุกสนาน เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม 


ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2565 


ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,11:18   อ่าน 223 ครั้ง