ข่าวประชาสัมพันธ์
รับรางวัลระบบดูแลนักเรียนประจำปี ๒๕๖๓
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมได้รับรางวัล
 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

ณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,17:41   อ่าน 30 ครั้ง