ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบรางวัล (อ่าน 466) 03 พ.ย. 60
มูลนิธิครูของแผ่นดินมอลโล่รางวัล (อ่าน 549) 08 ก.ย. 60
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่8 (อ่าน 456) 25 ส.ค. 60
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคมเป็นตัวแทน สพม.6ได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองทีมชายในรายการเยาวชนไทย (อ่าน 500) 16 พ.ค. 60
ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย และสุขอนามัยดี คัดเลือกจากโรงเรียน (อ่าน 668) 07 ก.ค. 59
รับการประเมินสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ (อ่าน 513) 07 ก.ค. 59
เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอลลีค สพฐ จังหวัดสมุทรปราการ (อ่าน 521) 26 มิ.ย. 59
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นโรงเรียนประชารัฐ (อ่าน 531) 26 มิ.ย. 59