เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

 มาร์ช ม.ส.ว.
 
*ธงขาวแสดปลิวไสวสวยงามสง่า
พวกเรามาร่วมเชิดชูอุปถัมภ์
เราพี่น้อง ม.ส.ว.มีคุณธรรม
แสนเลิศล้ำศิลปะการกีฬา
สถาบันแห่งนี้ฉันรักยิ่ง
ทุกๆ สิ่งช่วยเชิดชูการศึกษา
เร่งสั่งสอนสร้างความดีมีเมตตา
ดังชื่อว่าครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู
 
**หลวงปู่นามของพวกเรามัธยมวัดใหม่
ดั่งเป็นศูนย์รวมใจแห่งความรู้
ได้รับการกล่าวขานและเชิดชู
เราเฟื่องฟูลือเลื่องระบือไกล
 
***ธงขาวแสดเปรียบเสมือนสายโลหิต
ร่วมผูกมิตรฉันท์พี่น้องให้ผ่องใส
ครูมุ่งมั่นให้ศิษย์ดีมีน้ำใจ
ให้คงไว้ดำรงอยู่คู่สถาบัน


------------

*/ ** /*** ซ้ำ
 
ประพันธ์ : 
ข้บร้องโดย คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน