ผู้บริหาร

นายสมชาย ทองสุทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความประสงค์ที่จะให้อบรม TEPE เดือนละ 1ครั้ง หรือไม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/06/2016
ปรับปรุง 11/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 110667
Page Views 131590
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม เป็นโรงเรียนประชารัฐ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษายึดหลักธรรมาภิบาล น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ รองรับประชาคมอาเซียน


อัตลักษณ์

ไหว้สวย  กราบงาม  มีน้ำใจ

เอกลักษณ์

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี กีฬาเป็นเลิศ

เชิดชูคุณธรรม