รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
106 หมู่ 5   ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เบอร์โทรศัพท์ 0-2815-6936 เบอร์แฟกส์ 0-2815-6936
Email : matthayomwatmai2019@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :