ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 ค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรม : เข้าค่ายธรรมะ แบบเดินทางไปกลับ ณ วัดใหญ่
ชุดขาว/นร.พละ กลุ่มสาระ/สังคมศึกษาฯ
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
คาบที่ 6-8 ณ หอประชุมโรงเรียน
ปกติ กลุ่มสาระ/ภาษาไทย
22 มิ.ย. 61 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
* สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
* ชมสัตว์น้ำใต้ทะเล
ปกติ/นร.ชุดพละ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 มิ.ย. 61 ซ้อมดับเพลิงประจำปี โดย อบต.ในคลองบางปลากด
ปกติ ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 มิ.ย. 61 กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดย อบจ.สมุทรปราการ
ณ หอประชุมโรงเรียน
ปกติ/นร.ชุดพละ ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
จันทร์ที่ 11 มิถุนายน - ประกวดวาดภาพระบายสี
อังคารที่ 12 มิถุนายน - ประกวดขับร้องบทเพลงเทิดพระคุณครู
พุธที่ 13 มิถุนายน - ประกวดพานไหว้ครู
พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน - พิธีไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (สีกากี) กลุ่มสาระ/สังคมศึกษาฯ
06 มิ.ย. 61 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมโรงเรียน คาบที่ 8 เป็นต้นไป Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปกติ กลุ่มสาระ/สังคมศึกษาฯ
28 พ.ค. 61 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรม : เวียนเทียน ตอบปัญหาธรรมะเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปกติ กลุ่มสาระ/สังคมศึกษาฯ
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ
กิจกรรม : แสดงความยินดีกับ ผอ.สมชาย ทองสุทธิ์ ย้ายไป ร.ร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
และต้อนรับ ผอ.ประภาส กรุดพันธ์ ผู้อำนวยการท่านใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดพิธีการโรงเรียน (สีส้ม) ฝ่ายบริหารทั่วไป