รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายนพกร ด้วงตัน (หรั่ง)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น : 5
อีเมล์ : runk882@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: หน่วยไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง ชั้น2 อาคารศรีนครินทร์ เลขที่169/382 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ก.ย. 2559,00:29 น.   หมายเลขไอพี : 223.207.137.173


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล